Δημήτριος Η. Δήμος
ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΠΑΡ'ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ

Αρχική

Το Δικηγορικό γραφείο "Δημήτριος Η. Δήμος και Συνεργάτες" ιδρύθηκε το 1990 στα Ιωάννινα έχοντας μέχρι και σήμερα χειριστεί με επιτυχία χιλίαδες υποθέσεις σε όλους τους δικαιικούς τομείς. Παρέχει ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά προσώπα, διακρίνεται δε για τις επιτυχίες του σε υποθέσεις και ζητήματα ποινικού χαρακτήρα.


Το Δικηγορίκο Γραφείο "Δημήτριος Η. Δημος και συνεργάτες" εδρεύει στα Ιωάννινα (Ναπολέοντος Ζέρβα 28-30, Στοά Σάρκα) και λειτουργεί με γνώμονα και μοναδικό σκοπό την παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλής ευθύνης και ποιότητας.